vagy kattintson ide a FinaList eléréséhez!

Konzultáció, szaktanácsadás

Beszerzések előtti konzultáció

A számítástechnikai piac kínálata rendkívül gyorsan fejlődik. A változások ütemével nem könnyű lépést tartani: az ismeretek egy-két év alatt elévülnek. Objektív piaci információk megszerzése olykor  kifejezetten nehéz feladat lehet. A kereskedőktől származó információk a megalapozott döntésekhez nem mindig elegendők. Ha Ön csak ezekre az információkra támaszkodik, akkor  hamarosan  öt-hat "ez Ön számára a legalkalmasabb" ajánlattal is rendelkezik majd. Végső soron a piaci helyzet objektív megítélése és a döntés felelőssége Önre marad és nem megfelelő információk  alapján könnyű melléfogni.

Ha az Ön ideje nem teszi lehetővé, hogy a technikai részletek

folyamatos értelmezésével foglakozzon és az ajánlatokat ezek alapján összevesse, de szeretné a nem megfelelő információk alapján történő döntés kockázatát elkerülni, akkor forduljon hozzánk. Cégünk a FAIR Információs Rendszerek Kft. egy megbízható, nagy szakmai tapasztalattal és állandóan napra kész objektív információkkal rendelkező, kereskedelmi érdekektől mentes cég. Mi nem kereskedők prospektusaiból tájékozódunk, hanem saját és hazai ill. külföldi partnereink fejlesztési, és üzemeltetési tapasztalatai alapján alakítjuk ki véleményünket.

Bízza ránk beszerzésének előkészítését, hárítsa ránk a döntés felelősségét.

Nagyobb számítástechnikai beszerzései előtt a FAIR Információs Rendszerek felelősséggel vállalkozik:

 • a gazdaságosan kielégíthető igények felmérésére,
 • a piaci kínálat értékeléséhez szükséges szempontrendszer kidolgozására
 • az ajánlatok begyűjtésére és kiértékelésére, a beszerzésre vonatkozó alternatívák kidolgozására
 • szükség esetén benchmark tesztek megtervezésére, előkészítésére (pl.
 • prototípusok, deszkamodellek kialakítására),  a mérések lebonyolítására

Konzultáció beszerzés után

A hardver és szoftver eszközök megvásárlása csak az első lépés ahhoz, hogy a számítástechnika legújabb lehetőségeit Ön is kihasználja. Ehhez a megvásárolt eszközöket mielőbb működésbe kell hozni, hogy hasznot hajtsanak. A modern, nagy bonyolultságú eszközök rendszerbe állítása és üzemeltetése, az elvégzendő fejlesztési munkák azonban újabb kérdéseket vetnek fel, amelyek megválaszolásához nem elegendőek a tradicionális  számítástechnikai ismeretek.
Többször tízre tehető már azok száma, akik a saját kárukon tanulták

meg ennek a ténynek az igazságát.
A FAIR Információs Rendszerek Kft saját és hazai ill. külföldi partnerei tapasztalatait összegyűjtve ajánlja szolgáltatásait, azért, hogy Ön elkerülhesse a leselkedő veszélyeket. Mi rendelkezünk mindazzal a speciális szakismerettel, amelyre Önnek ebben a helyzetben szüksége lehet.

A mi szolgáltatásaink ott kezdődnek ahol a kereskedőké befejeződik: mi abban segítünk, hogy beszerzett eszközei minél előbb hasznot hozzanak.

Nagyobb számítástechnikai beszerzései után a FAIR Információs Rendszerek felelősséggel vállalkozik:

 • oktatásra, betanításra
 • az üzemeltetési rend kialakítására,
 • rendszerfelügyeletre,
 • a fejlesztői környezet kialakítására,
 • fejlesztések esetén folyamatos szakmai konzultáció biztosítására,
 • alternatív megoldások kidolgozására vagy értékelésére
 • elkészült egységek szakszerű tesztelésére,
 • más által fejlesztett modulok zsürizésére, elfogadhatósági kritériumok kidolgozására
 • az elkészült egységek hangolására
 • az egyes elkészült részek  összeintegrálására
 • a rendszer egészének tesztelésére és hangolására

Szolgáltatásaink abban segítenek,
hogy számítástechnikai rendszerei minél
gyorsabban hasznot hajtsanak.

Komplex információs rendszerek tervezése és kivitelezése

Ahhoz, hogy  az Ön cége meg tudjon felelni a mindennapok kihívásainak, az egész tevékenységi körre vonatkozóan napra kész információkkal kell rendelkeznie.

Egy minden igénynek megfelelő rendszer nem szorítkozhat csupán a hagyományos ügyviteli tevékenységek elvégzésére, hanem ki kell terjednie számos egyéb területre is.

Bár tradicionális ügyviteli rendszert sokan kínálnak, a piacon kapható rendszerek ritkán elégítik ki a mai kor magas igényeit.  A FAIR Információs Rendszerek Kft. az ilyen teljes körű, s emiatt nagy bonyolultságú információs rendszerek készítésében rendelkezik számottevő tapasztalattal.


Használja fel Ön is ezeket a tapasztalatokat.  Mi úgy készítjük el  rendszerét, hogy az az Ön elvárásait és a kor igényeit egyaránt kielégítse.

A rendszer megtervezését elterjedten használt és bevált módszertanok és CASE eszközök (SSADM, ORACLE CASE*Method) segítségével végezzük el, amelyek önmagukban is garanciát jelentenek a jó minőségre. Már meglévő, vagy a piacon olcsón beszerezhető rendszereit a tervekbe beillesztjük. Régebbi, dokumentálatlan alkalmazásait utólagosan dokumentáljuk, szükség esetén  a megfelelő módosításokat elvégezzük.

Rangos referenciáink Ön számára is meggyőzőek lehetnek.

A FAIR Információs Rendszerek garanciával vállalkozik

 • komplex vállalati, vezetői és publikus információs rendszerek teljes vagy részleges megtervezésére
 • saját, vagy mások terveinek kivitelezésére, a rendszer elkészítésére 4. generációs nyelvek felhasználásával.
 • régebben (pl. Clipper-ben, Cobol-ban vagy más hagyományos harmadik generációs eszközzel) elkészítetett rendszereinek utólagos dokumentálására, és áttervezésére
 • régebbi alkalmazásainak átírására valamelyik  modern 4. generációs nyelv segítségével

Munkáinkra teljes körű követést és
több éves garanciát vállalunk.

Tanfolyamok relációs adatbázis-kezelőkről

A mai nagy bonyolultságú, hatékony adatbázis-kezelők kihasználása csak azok alapos ismeretében lehetséges. Ezen ismeretek nem szerezhetők meg egykönnyen: a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy adatbázis-kezelő megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretek megszerzése több hónapos kemény munkát jelent . Ha  Ön ennyi időt nem tud a tanulásra szakítani, forduljon a FAIR Információs Rendszerek Kft.-hez, ahol a szükséges ismereteket hónapok helyett egy-két hét alatt is megszerezheti.

Tanfolyamainkon a gyakorlati követelményeket állítjuk előtérbe és megtanítjuk Önnek azt is, amit mások elhallgatnak. Cégünk rendszeresen tart e témákat felölelő különböző általános, alapozó

és specializáló, tanfolyamokat. Kiegészítőként kínálunk CASE és UNIX kurzusokat is. Kezdőknek szánt tanfolyamainkon megismerheti az adott rendszer alapjait;  majd egy egy területen elmélyítheti  tudását specializáló kurzusainkon, végül haladóknak szánt tanfolyamainkon az adott rendszert évek óta használók is találnak hasznosítható tippeket. Kínálunk tanfolyamokat döntés-előkészítőknek, végfelhasználóknak, üzemeltetőknek, rendszergazdáknak és fejlesztőknek  egyaránt.
Az ismeretek megszerzését és elmélyítését állandó gyakorlási lehetőség és különféle segédanyagok (példatárak, oktatóprogra-mok, mintapéldák, stb.) könnyítik meg.

A FAIR Információs Rendszerek által tartott tanfolyamok fajtái (kérje részletes tanfolyami listánkat és az Önt érdeklő tanfolyamok tematikáját):

 • Általános tanfolyamok:
 • A relációs adatbázis-kezelők kiválasztásának szempontjai, a relációs adatbázis-kezelők alapjai, modern szoftverkészítési módszertanok, nagyméretű projektek vezetése, nagyméretű alkalmazások fejlesztésének buktatói és ezek elkerülési módjai stb.
 • CASE eszközökről és módszertanokról szóló tanfolyamok:
 • Az SSADM módszertan gyakorlati kérdései (1 tanfolyam)


 • az ORACLE CASE eszközei (3 tanfolyam)
 • Relációs adatbázis-kezelőkről szóló tanfolyamok:
 • ORACLE (20 tanfolyam)
 • Ingyenes tanfolyamok (1 napos bemutató tanfolyamok az egyes tanfolyam csoportokban választható tanfolyamokról és az egyéb tudnivalókról)

Tanfolyamaink tematikáját
több mint 5000 hallgató kiképzése során szerzett tapasztalataink alapján
állítottuk össze.